Keturi jaunuoliai diskutuoja apie naujas idėjas

Apie projektą

Šiuolaikinei visuomenei kaip niekad svarbu mokėti naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir gebėti atrinkti, suprasti, interpretuoti bei kritiškai įvertinti informaciją greitai besikeičiančiame naujienų ir turinio sraute. Šie sugebėjimai gali būti ugdomi vystant visuomenės medijų ir informacinį raštingumą.

Medijų ir informacinis raštingumas (MIR) – būtinosios kompetencijos (žinios, gebėjimai ir nuostatos), įgalinančios piliečius efektyviai naudotis medijomis, žiniasklaida ir kitais informacijos šaltiniais, susijusios su kritinio mąstymo ir mokymosi visą gyvenimą gebėjimais, reikalingais socializacijai ir aktyviam gyvenimui pilietinėje visuomenėje.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos sudaryta darbo grupė parengė veiksmų plano projektą, kurio metu bibliotekose bus vykdomos įvairios veiklos, padėsiančios gyventojams ugdyti medijų ir informacinio raštingumo įgūdžius.

Per 2022-uosius metus bus parengta medijų ir informacinio raštingumo (MIR) programa ir metodika, sukurta MIR platforma interneto svetainės bibliotekavisiems.lt pagrindu, suformuoti regioniniai konsultantų tinklai gyventojų MIR kompetencijoms ugdyti. Šių metų rudenį taip pat bus organizuojami UNESCO pasaulinės medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiai Lietuvoje. Jaunimo kritiniam mąstymui ugdyti numatoma sukurti stalo žaidimą „Populistas“.

Įgyvendinant veiklas dalyvauja apskričių ir savivaldybių viešosios bibliotekos, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos bibliotekininkų draugija ir asociacijos, prisideda akademinės bibliotekos bei nevyriausybinės organizacijos.

Mergina sėdi prie stalo ir pasitelkdama kompiuterį mezgą socialinius tinklus

Apie MIR savaitę

Pasaulinė UNESCO MIR savaitė organizuojama nuo 2012 metų. Kasmet UNESCO ir UNESCO medijų ir informacinio raštingumo aljanso nariai kviečia partnerius visame pasaulyje populiarinti Pasaulinę medijų ir informacinio raštingumo savaitę, organizuojant renginius ir įvairias veiklas. Šios veiklos sujungia bendruomenes visame pasaulyje, skatina medijų ir informacinio raštingumo dialogą tarp disciplinų, profesijų ir valstybių ribų.

Lietuvoje pirmoji Pasaulinė UNESCO MIR savaitė pirmą kartą bus organizuojama 2022-aisiais spalio 23–30 dienomis. Šios savaitės organizatorės – viešosios bibliotekos. Remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 2022-03-16 Nr. ĮV-294, „Dėl gyventojų medijų ir informacinio raštingumo Kompetencijų ugdymo veiklų įgyvendinimo bibliotekose“, bibliotekų atstovų darbo grupė koordinuos, o visos šalies bibliotekos organizuos šios Pasaulinės UNESCO MIR savaitės veiklas Lietuvoje.

Merginos ir vaikino pokalbis prie stalo

Pasaulinės UNESCO MIR savaitės 2022 metais Lietuvoje tikslas – kurti laimingą visuomenę per informacijos elgsenos pažinimą. Šios savaitės metu norima padėti suprasti medijų ir informacinio raštingumo svarbą ir reikšmę kiekvieno piliečio gyvenime, paskatinti pasitikrinti savo MIR žinias, elgesį ir atsparumą netikroms naujienoms, propagandai. Veiklas orientuojant suaugusiųjų auditorijai, organizatoriai siekia, kad Medijų ir informacinis raštingumas taptų įrankiu pilietinei visuomeni telkti, įgalinti, stiprinti piliečių tapatumo jausmą, didinti sąmoningumą.